Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Utworzono dnia 13.09.2018
Czcionka:

SOSW im. Polskich Olimpijczyków przygotował  dla Państwa niezbędne informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy  dane osobowe oraz jakie mają Państwo związane  z tym prawa.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)

informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu

ul. Wojska Polskiego 25, 64-915 Jastrowie

Inspektorem ochrony danych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  w Jastrowiu jest:

Alicja Mendyk

ul. Łowiecka 1

77-400 Złotów

Tel: 500 329 056

Email: am-iod@wp.pl          

 

Do inspektora ochrony danych można zwracać się z pytaniami dotyczącymi sposobu      
i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z działaniem szkoły.

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

- obowiązujące przepisy prawa

- zawarte umowy

- udzielona przez Państwa zgoda.

Cele przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa, statutu oraz realizowanych w interesie publicznym.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być :

  • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów (np. podmioty świadczące usługi informatyczne, bhp itp.)
  • podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa  (np. Policja, Prokuratura, Sąd, Starostwo Powiatowe itp.)           

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki dziecka w szkole.  Po tym czasie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane na czas uregulowane odrębnymi przepisami prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich:

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  •  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

Charakter wyrażenia zgody na przetwarza nie danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest obowiązkowe.

Podanie przez Państwa innych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być warunkiem skorzystania z niektórych świadczeń lub usług.

                                                                                 Administrator

 

 

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Kwiecień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny