Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Plan pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej

Czcionka:

PLAN  PRACY  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ

W SPECJALNYM  OŚRODKU  SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM

IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW  W JASTROWIU

W  ROKU  SZKOLNYM  2016/2017

 

  1. Zamierzenia dydaktyczne

 

 

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

TERMIN

UWAGI

1.

Pomiar wiedzy          i umiejętności uczniów

analiza wyników egzaminów zewnętrznych, wnioski,

 

I. Odzeniak

A. Zielińska

sierpień 2017 r.

 

2.

Podnoszenie efektywności kształcenia

konkurs czytelniczy

A. Awłasewicz

maj 2017 r.

 

zajęcia preorientacji zawodowej

M. Jezierska – Golon

A. Bajon - Łopka

 

 

koło informatyczne

M. Karasiński

cały rok szkolny

 

koło emisji głosu

D. Golla

cały rok szkolny

 

prowadzenie koła metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne z elementami Klanzy

K. Berent

S. Pawłowska

październik - maj

 

koło recytatorskie

D. Golla

cały rok szkolny

 

3.

Doskonalenie aktywizujących metod kształcenia

 

 

konkurs matematyczny

A. Zielińska

czerwiec 2017

 

zajęcia czytelnicze – lekcje biblioteczne

A. Awłasewicz

cały rok szkolny

 

ogólnopolski program „Mądra szkoła czyta dzieciom”

 

L. Lubas

S. Pawłowska

M. Ryczkowska

cały rok szkolny

 

program edukacyjny „Przyjaciółka z gimnazjum” – współpraca z MOW w Jastrowiu

M. Łangowska

cały rok szkolny

 

konkurs wiedzy przyrodniczej z okazji Dnia Ziemi

 

K. Berent

M. Żyła

kwiecień 2017

 

zajęcia metodą symultaniczno – sekwencyjną                J. Cieszyńskiej

M. Ryczkowska

cały rok szkolny

 

 

 

Innowacja pedagogiczna – projekt edukacji leśno-ekologicznej „Człowiek i przyroda”

(realizowany na III etapie edukacji)

M. Żyła

K. Berent

cały rok szkolny

 

 

                                 

  1. Zamierzenia wychowawcze

 

 

 

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

TERMIN

UWAGI

 

 

 

1.

 

 

Propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego

koło tenisa stołowego

S. Czajka

cały rok szkolny

 

 

koło taneczne

S. Czajka

cały rok szkolny

 

 

sekcja piłki nożnej chłopców

P. Hoszowski - Siarkiewicz

cały rok szkolny

 

 

sekcja pływania

D. Chilicki

cały rok szkolny

 

 

sekcja koszykówki

D. Chilicki

cały rok szkolny

 

 

 

przygotowanie uczniów do zawodów „Malta Strong”

A. Chilicka

D. Chilicki

czerwiec 2017 r.

 

 

koło turystyki pieszej

M. Suder

cały rok szkolny

 

 

zajęcia ogólnorozwojowe w siłowni

P. Hoszowski - Siarkiewicz

cały rok szkolny

 

 

cykl „Z kulturą na Ty” – wyjazdy i spotkania propagujące rozwój uczniów w duchu kultury, sztuki i kreatywnej rozrywki

M.  Andrzejewska

cały rok szkolny

 

 

prowadzenie drużyny harcerskiej – 1 DH NS „Ekoludki” oraz prowadzenie kroniki harcerskiej

K. Berent

A. Łączna

cały rok szkolny

 

 

koło kulinarne „Mały kucharz”

A. Łączna

co 2 miesiące

 

 

koło biblioteczne

A. Awłasewicz

cały rok szkolny

 

 

koło miłośników gier planszowych

M. Andrzejewska

cały rok szkolny

 

 

 

koło muzyczno-rytmiczne

 

 

L. Lubas

 

cały rok szkolny

 

 

 

2.

 

Rozwijanie zainteresowań                     i uzdolnień

koło filcowe

A. Sakwerda

cały rok szkolny

 

 

koło plastyczne

 

A. Chilicka

cały rok szkolny

 

 

koło teatralne „Maski” – przygotowywanie przedstawień, wyjazdy do teatru, występy gościnne, spotkania integracyjne z wychowankami innych instytucji

 

M. Andrzejewska

M. Borkowska

P. Głuszek

D. Golla

M. Żyła

cały rok szkolny

 

 

zespół wokalno-instrumentalny „Melodia”

P. Głuszek

cały rok szkolny

 

 

koło akwarystyczne

 

K. Berent

S. Pawłowska

cały rok szkolny

 

 

koło majsterkowicza

P. Głuszek

cały rok szkolny

 

 

szkolny konkurs plastyczny „Ulubiona postać z bajki”

A. Łączna

listopad 2016

 

 

szkolny konkurs plastyczny „Stroik świąteczny”

B. Siebers

grudzień 2016

 

 

międzyszkolny konkurs plastyczny

A. Chilicka

marzec 2017

 

 

szkolny konkurs plastyczny „Bociany”

B. Siebers

marzec/kwiecień 2017

 

 

konkurs literacki dla gimnazjum „Bohaterowie naszych lektur”

M. Nowicka

marzec/kwiecień 2017

 

 

zajęcia hipoterapii w Nadarzycach

 

A. Chilicka

D. Chilicki

jesień 2016

wiosna 2017

 

 

3.

Kształtowanie postaw zdrowego stylu życia

 

ogólnopolski program edukacyjny „Żyj smacznie        i zdrowo”

M. Nowicka

B. Siebers

cały rok szkolny

 

 

ogólnopolski program edukacyjny „Owoce                w szkole”

L. Lubas

cały rok szkolny

 

 

ogólnopolski program edukacyjny „Szklanka mleka”

L. Lubas

cały rok szkolny

 

 

ogólnopolski program edukacyjny „Śniadanie daje moc”

M. Łangowska

M. Ryczkowska

cały rok szkolny

 

 

konkurs „Promocja zdrowia”

D. Golla

cały rok szkolny

 

 

promowanie zdrowego trybu życia poprzez eksponowanie adekwatnych treści prozdrowotnych   w gablocie na pierwszym piętrze

D. Golla

cały rok szkolny

 

 

opieka stomatologiczna – współpraca                      z Ośrodkiem Zdrowia w Jastrowiu                        oraz Oddziałem Chirurgii Szczękowej                       w Szczecinku

D. Golla

cały rok szkolny

 

 

spotkania z kosmetologiem

 

M. Jezierska – Golon

A. Sakwerda

cały rok szkolny

 

 

4.

Kształtowanie postaw poszanowania                      i dbałości o środowisko

„Koło miłośników przyrody”

M. Żyła

cały rok szkolny

 

 

koło przyrodnicze „Na tropach przyrody” prowadzone we współpracy z Nadleśnictwem Jastrowie

- grupa młodsza

- grupa starsza

K. Berent

M. Żyła

cały rok szkolny

 

 

akcja „Sprzątanie Świata”

 

K. Berent

A. Schröter - Antoniewicz

M. Żyła

16 września 2016

 

 

zorganizowanie imprezy „Dzień Ziemi”

K. Berent

S. Czajka

M. Żyła

kwiecień 2017

 

 

 zbiórka surowców wtórnych

 

A. Awłasewicz

P. Hoszowski - Siarkiewicz

cały rok szkolny

 

 

prowadzenie koła miłośników zwierząt

M. Suder

cały rok szkolny

 

 

5.

Kształtowanie postaw społecznych, patriotycznych, internacjonalistycznych

współpraca z Ośrodkiem Kultury w Jastrowiu oraz integracja z rówieśnikami podczas realizowania wspólnych przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych

A. Awłasewicz

P. Głuszek

cały rok szkolny

 

 

 

wolontariat podczas akcji WOŚP

A . Awłasewicz

S. Pawłowska

A. Łączna

styczeń 2017 r.

 

 

Święto Niepodległości

A. Łączna

M. Nowicka

listopad 2016 r.

 

 

Światowy Dzień Zespołu Downa

A. Czepkowska

A. Drożdżowska

A. Schröter - Antoniewicz

21 marca 2017 r.

 

 

Dzień Świadomości Autyzmu

M. Jezierska – Golon

M. Ryczkowska

A. Sakwerda

M. Żyła

kwiecień 2017 r.

 

 

Święto Konstytucji 3 Maja

 

A. Łączna

S. Pawłowska

maj 2017 r.

 

 

Dzień Unii Europejskiej

 

 

M. Andrzejewska

M. Jezierska-Golon

I. Odzeniak

A. Łączna

9 maja 2017

 

 

6.

Kształtowanie postaw zapewniających bezpieczeństwo, zapobieganie patologiom społecznym, profilaktyka uzależnień

ogólnopolski program „Ratujemy i uczymy ratować”

A. Czepkowska

M. Łangowska

S. Pawłowska

M. Ryczkowska

cały rok szkolny

 

 

promowanie właściwych postaw  i zachowań wychowanków  wśród społeczności internackiej – przeprowadzanie apeli wychowawczych

A. Drożdżowska

A. Schröter - Antoniewicz

cały rok szkolny

 

 

współpraca z Gminną Komisją Profilaktyki                i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Jastrowiu w celu kształtowania prawidłowych postaw społecznych

A. Awłasewicz

M. Jezierska – Golon

A. Łączna

S. Pawłowska

cały rok szkolny

 

 

7.

Integrowanie wychowanków                   ze środowiskiem, promocja ośrodka

prowadzenie  strony internetowej ośrodka

A. Awłasewicz

M. Łangowska

cały rok szkolny

 

 

prowadzenie strony SOSW na portalu społecznościowym Facebook

 

M. Łangowska

M. Nowicka

cały rok szkolny

 

 

współpraca z komórką promującą powiat złotowski działającą w Starostwie Powiatowym

A. Awłasewicz

cały rok szkolny

 

 

współpraca z mediami lokalnymi

 

A. Awłasewicz

cały rok szkolny

 

 

prowadzenie kroniki szkolnej

L. Lubas

cały rok szkolny

 

 

prowadzenie pamiętnika internatu

 

A. Drożdżowska

A. Schröter - Antoniewicz

cały rok szkolny

 

 

dokumentacja fotograficzna wydarzeń z życia ośrodka

K. Berent

cały rok szkolny

 

 

eksponowanie wydarzeń z życia szkoły                       w gablotach na parterze i przy pokoju nauczycielskim

A. Chilicka

D. Chilicki

cały rok szkolny

 

 

informowanie o bieżących świętach, wydarzeniach, działalności SU poprzez tematyczne gazetki eksponowane w gablocie na pierwszym piętrze

A. Łączna

cały rok szkolny

 

 

ekspozycje biblioteki szkolnej, działań promujących czytelnictwo oraz nowości wydawniczych w gablocie na pierwszym piętrze

A. Awłasewicz

cały rok szkolny

 

 

eksponowanie nowinek psychologiczno – pedagogicznych w gablocie na parterze

M. Jezierska - Golon

cały rok szkolny

 

 

informowanie o bieżących wydarzeniach dotyczących pierwszej pomocy w gablocie  na pierwszym piętrze

A. Czepkowska

M. Ryczkowska

cały rok szkolny

 

 

eksponowanie działalności teatru szkolnego oraz szkolnej aktywności kulturalno-rozrywkowej             w gablocie na pierwszym piętrze

 

M. Andrzejewska

cały rok szkolny

 

 

informowanie o bieżących wydarzeniach społecznych na tablicy w internacie przy sypialni nr 309, 308

A. Drożdżowska

M. Suder

cały rok szkolny

 

 

ekspozycja prac wykonanych przez koło filcowe      w gablocie na pierwszym piętrze

A. Sakwerda

cały rok szkolny

 

 

Regionalny Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych Drużyn zunifikowanych i specjalnych

A. Chilicka

D. Chilicki

S. Czajka

listopad 2016

 

 

zorganizowanie Dnia Otwartego Ośrodka

 

M. Andrzejewska

A. Czepkowska

D. Golla

M. Łangowska

M. Nowicka

I. Odzeniak

maj 2017

 

 

 

organizacja XIX Powiatowego Przeglądu

Dziecięcych Zespołów Artystycznych im. Cecylii Igiel

( we współpracy z OK Jastrowie oraz GKPiRPA       w Jastrowiu)

 

A. Awłasewicz

P. Głuszek

A. Łączna

M. Ryczkowska

A. Sakwerda

czerwiec 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Zamierzenia opiekuńcze:

 

 

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

TERMIN

UWAGI

1.

Wspieranie uczniów             i ich rodzin                         w sytuacjach trudnych

rozpoznanie potrzeb uczniów znajdujących się          w trudnej sytuacji materialnej

A. Bajon - Łopka

M. Jezierska – Golon

cały rok szkolny

 

otoczenie wszechstronną opieką uczniów                ze środowisk zaniedbanych

A. Bajon - Łopka

M. Jezierska – Golon

cały rok szkolny

 

współpraca wychowawców klas z pedagogiem w celu otoczenia szczególną opieką uczniów sprawiających trudności wychowawcze

A. Bajon - Łopka

 

cały rok szkolny

 

edukacja rodziców na temat wychowania dzieci, kłopotów wychowawczych, zagrożeń społecznych

A. Bajon - Łopka

M. Jezierska – Golon

cały rok szkolny

 

współpraca z instytucjami wspierającymi proces wychowawczy, m.in. z PPP

A. Bajon - Łopka

M. Jezierska – Golon

cały rok szkolny

 

2.

Badanie środowiskowych przyczyn niepowodzeń szkolnych, absencji, zachowań niepożądanych

realizowanie programów wsparcia przez nauczycieli    i wychowawców

wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej

cały rok szkolny

 

wywiady, konsultacje, rozmowy z uczniami                i rodzicami

wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej

cały rok szkolny

 

organizowanie współpracy z rodzicami w zapobieganiu problemów dzieci,

 

wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej

cały rok szkolny

 

wizyty profilaktyczne i interwencyjne                        w domach rodzinnych

A. Bajon - Łopka

M. Jezierska – Golon

cały rok szkolny

 

warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców

 

A. Bajon - Łopka

M. Jezierska – Golon

cały rok szkolny

 

3.

Opieka nad uczniami przed i po zajęciach

 

opieka nad Samorządem Uczniowskim oraz realizacja planu pracy SU

A. Czepkowska

A. Łączna

 

 

opieka nad pocztem sztandarowym

P. Głuszek

 

 

współpraca z MOW w ramach koła kulinarnego

A. Łączna

 

 

warsztaty kulinarne

A. Łączna, B.Siebers

grudzień, kwiecień

 

 

  1. Kalendarz imprez:

 

LP

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

TERMIN

UWAGI

1.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego

- przygotowanie nagłośnienia

- opracowanie scenariusza

- prowadzenie uroczystości

P. Głuszek

1 września 2016 r.

 

2.

Dzień Edukacji Narodowej

- opracowanie scenariusza

- prowadzenie uroczystości

A. Awłasewicz

M. Nowicka

P. Hoszowski-Siarkiewicz

P. Głuszek

 

 

październik 2016

 

3.

Święto Pieczonego Ziemniaka

- przygotowanie konkurencji

  sportowych i plastycznych

  dotyczących tematyki „ziemniaka”

- pieczenie ziemniaków w ognisku

A. Drożdżowska

A. Schröter - Antoniewicz

październik 2016

 

 

 

4.

Dzień Uśmiechu

- opracowanie scenariusza i jego

  realizacja

A. Drożdżowska

A. Schröter - Antoniewicz

 

październik 2016

 

 

5.

Andrzejki ogólnoszkolne

 

 

 

- opracowanie scenariusza

- zabawa taneczna

A. Czepkowska

P. Głuszek

M. Nowicka

I. Odzeniak

 

listopad 2016

 

6.

Mikołajki szkolne

- przedstawienie „Mikołajkowo” cz. II                  w wykonaniu członków koła teatralnego „Maski”

- słodkie upominki dla wychowanków

- spotkanie z Mikołajem

M. Andrzejewska

P. Głuszek

D. Golla

M. Jezierska-Golon

 

6 grudnia 2016

 

 

 

7.

Mikołajki w internacie

- opracowanie scenariusza

- przygotowanie uczniów

A. Drożdżowska

A. Schröter – Antoniewicz

S. Pawłowska

 

6 grudnia 2016

 

 

8.

Przedstawienie świąteczne

- opracowanie scenariusza

- przygotowanie uczniów

L. Lubas

A. Sakwerda

 

grudzień 2016

 

9.

Wigilia w internacie

- opracowanie scenariusza

- przygotowanie uczniów

A. Drożdżowska

A. Schröter – Antoniewicz

 

grudzień 2016

 

10.

Bal karnawałowy

- opracowanie scenariusza

- zaangażowanie zespołu muzycznego

 

A. Awłasewicz

A. Sakwerda

 

styczeń/luty 2017

 

11.

Dyskoteka w internacie

- opracowanie scenariusza

- zabawa taneczna

A. Drożdżowska

J. Koziński

A. Schröter – Antoniewicz

 

styczeń/luty 2017

 

12.

Walentynki szkolne

- opracowanie scenariusza i jego realizacja

M. Łangowska

A. Czepkowska

 

luty 2017

 

 

13.

Powitanie wiosny

- przygotowanie konkursów i zagadek

- słodki poczęstunek

D. Golla

K. Berent

S. Pawłowska

A. Łączna

 

21 marca 2017

 

14.

„Kolorowy koszyk wielkanocny”

- opracowanie scenariusza i jego

  realizacja

A. Drożdżowska

S. Pawłowska

A. Schröter – Antoniewicz

M. Żyła

 

kwiecień 2017

 

15.

Dzień Niezapominajki

- opracowanie scenariusza i jego

  realizacja

A. Drożdżowska

A. Schröter – Antoniewicz

 

maj 2017

 

16.

Dzień Matki

- opracowanie scenariusza

- zaproszenie matek uczniów

- poczęstunek dla mam

M. Andrzejewska

P. Głuszek

D. Golla

A. Łączna

B. Siebers

 

maj 2017

 

17.

Dzień Dziecka połączony ze Świętem Patrona naszego ośrodka

- opracowanie scenariusza i jego

   realizacja

A. Awłasewicz

S. Czajka

P. Głuszek

P. Hoszowski - Siarkiewicz

 

czerwiec 2017

 

 

 

18.

Dzień Latawca

- opracowanie scenariusza i jego

   realizacja

A. Drożdżowska

A. Schröter – Antoniewicz

 

czerwiec 2017

 

 

19.

Pożegnanie roku szkolnego w internacie

- zorganizowanie grilla

A. Drożdżowska

A. Schröter – Antoniewicz

 

 

czerwiec 2017

 

 

20.

Zakończenie roku szk. 2016/2017

- opracowanie scenariusza i jego

  realizacja

P. Głuszek

czerwiec 2017

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 opracowanie:

 

                                                                                                                                                                     Mariola Andrzejewska

 

                                                                                                                                                                   Małgorzata Łangowska

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Lipiec 2017
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny