Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

„ANTIDOTUM”

Utworzono dnia 06.10.2021
Czcionka:

Projekt pod hasłem „Antidotum” obejmuje działalność polegającą na prowadzeniu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

Zadanie polega na realizacji cyklu zajęć wspierająco - aktywizujących na terenie 3. placówek, których przedmiotem funkcjonowania jest rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami.

Będą to:

 1. Zajęcia zakresu rehabilitacji ruchowej:
  1. masaż tkanek głębokich - forma masażu polegająca na oddziaływaniu na tkanki poprzez ucisk (dostosowany do stanu funkcjonalnego beneficjenta oraz powolny ruch przesuwania tkanek poprzez użycie ręki terapeuty
  2. kinesiotaping (inaczej plastrowanie) - metoda będąca dobrym uzupełnieniem masażu tkanek głębokich. Polega na przyklejaniu elastycznej taśmy na tkankę w celu poprawy pracy mięśni.
  3. zestaw ćwiczeń z piłkami lekarskimi (o różnej masie i wielkości) - zajęcia polegające na przeprowadzeniu rozgrzewki, przedstawieniu prawidłowej pozycji do wykonania ćwiczenia oraz na wykonaniu zaprezentowanego wyizolowanego ruchu lub sekwencji ruchów.
 2. Zajęcia zakresu psychoedukacji i terapii pedagogicznej :
  1. Geloterapia jako metoda terapeutyczna: - śmiechoterapia – ćwiczenia praktyczne - Yoga śmiechu - wizualizacje – techniki kierowanej wyobraźni .
  2. Trening usprawniający zapamiętywanie: - ćwiczenia z mnemotechnik : piktogramy, łańcuchy skojarzeń zagadnieniami, mapy myśli porządkujące materiał od najbardziej ogólnego hasła, aż po szczegóły zagadnienia, haki pamięciowe (kojarzenie cyfr z przedmiotami/kształtami), pałac pamięci (przyporządkowywanie materiału do zapamiętania do przedmiotów w znanym nam miejscu) - medytacja - mindfulness (trening uważności - ćwiczenia umysłu, przeznaczone głównie dla osób, które nie radzą sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, pomocny także w przypadku depresji, uzależnień, zaburzeń odżywiania).
  3. Zdolność prowadzenia refleksji- namysłu nad moralną zdolnością własnych zachowań. Autorefleksja : Jak postępować ? Jaki powinienem być, by nie być w sprzeczności z samym sobą, a z drugiej - by nie ograniczać wyboru innym osobom ? - pojęcie i struktura moralności - różnica między normą moralną a normą obyczajową - wartości: szacunek; uczciwość; odpowiedzialność; odwaga; samodyscyplina; pokojowość; sprawiedliwość; szczęście, optymizm, humor; przyjaźń i miłość; solidarność; piękno; mądrość –autorefleksja.
 3. Zajęcia muzyczne z elementami muzykoterapii jako element wspomagający rozwój psychofizyczny osób z zaburzeniami psychicznymi:
  1. Muzyka jako czynnik terapeutyczny w różnych dysfunkcjach psychoterapeutycznych - Muzyka jako czynnik porządkujący i stymulujący ruch; terapia zaburzeń motoryki ciała - Emocjonalne, komunikacyjno-interakcyjne i poznawcze odziaływanie muzyki - Podtrzymanie psychiczne oraz regulacja czynności wegetatywnych organizmu.
  2. Wspólne muzykowanie.
  3. gra na instrumentach perkusyjnych.
 4. Zajęcia rękodzielnicze : "Kreatywnie":
  1. pouring - artystyczne wylewanie farb (narzędzia i materiały, technika "odwrócony kubek", technika "otwarty kubek", "marbling" - technika z widelcem, technika okrężna i dmuchanie - technika powertex na obrazie.
  2. wykonywanie ręcznie robionych kartek bożonarodzeniowych i okolicznościowych (m.in. z wykorzystaniem elementów drukowanych i wycinanych z wykorzystaniem plotera tnącego) .
  3. "prezenty z odzysku" - odnawianie i dekorowanie uszkodzonych przedmiotów (pudełka, drewniane wieszaki, skrzynki, niewielkie meble drewniane).
  4. wykonywanie i ozdabianie przedmiotów / półproduktów z drewna i sklejki.
 5. Zajęcia kulinarne - cykl pn. : "Apetyt na życie" :
  1. dietetyczne przepisy na potrawy z drobiu.
  2. potrawy wegetariańskie c) spotkanie z dietetykiem.
  3. trendy i ciekawostki w polskiej gastronomii.


Miejsce realizacji zadania

Zadanie będzie realizowane na terenie placówek:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu.
 2.  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka w Mosinie.
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie .

 

Spotkania podsumowujące realizację zadania - zostaną zorganizowane na terenie poszczególnych placówek (z udziałem tylko beneficjentów danej placówki); jeśli sytuacja epidemiczna umożliwi to odbędzie się jedno spotkanie z udziałem reprezentantów wszystkich ekip.Grupa docelowa

Grupę docelową stanowi 90 osób z niepełnosprawnościami. Będą to dzieci, młodzież i osoby dorosłe, kobiety i mężczyźni. Beneficjentami będą przede wszystkim osoby z zaburzeniami psychicznymi : przewlekle psychicznie chore lub niepełnosprawne intelektualnie (głównie w stopniu umiarkowanym i znacznym). U znacznej części osób występują zaburzenia sprzężone: niedosłuch, ograniczona sprawność ruchowa, wady wzroku, zaburzenia ze spektrum autyzmu. ­Uczestnikami projektu będą mieszkańcy powiatów : poznańskiego i złotowskiego. ­Większość - to mieszkańcy małych miejscowości.

Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej

Rozwiązywanie problemów osób z zaburzeniami psychicznymi napotyka wciąż na nowe progi i bariery. ­W dalszym ciągu przypisywane są im cechy słabych, niezaradnych, pozbawionych zainteresowań, wszelkiej inwencji. ­Nadal spotykamy się z opinią, że ich aktywność powinna ograniczać się do zaspokajania najbardziej podstawowych potrzeb. Nasze ponad 20. letnie doświadczenie pozwala na sformułowanie stwierdzenia, że tak nie jest. ­Dlatego też uważamy, że aktualnie jeden z najistotniejszych problemów polega na dostrzeżeniu potencjalnych możliwości i uzdolnień drzemiących w osobach niepełnosprawnych - oczywiście przy bezwarunkowej akceptacji ich potrzeb i ograniczeń. Samo dostrzeżenie nie rozwiąże problemu. Niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających optymalny rozwój umiejętności, uzdolnień i zainteresowań niepełnosprawnych. W domu rodzinnym, czy nawet w trakcie pobytu w różnego typu placówkach nie zawsze jest to możliwe. ­Skutkiem braku odpowiednich warunków i zaniechania właściwych działań jest zbyt duża zależność osób z zaburzeniami psychicznymi od rodziców i opiekunów, niski poziom aktywności własnej, nieumiejętność spędzania czasu wolnego w ciekawy sposób. Udział w cyklu zajęć wspierająco - aktywizujących pozwoli (przynajmniej w pewnym zakresie) rozwiązać problemy, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami, a w szczególności z zaburzeniami psychicznymi: a) wąski zakres zainteresowań - udział w zajęciach wpłynie korzystnie na jego rozszerzenie b) trudności w organizacji, zagospodarowaniu czasu wolnego - udział w zajęciach wykształci umiejętność spędzania czasu wolnego w sposób czynny, aktywny, różnorodny c) stosunkowo niski poziom opanowania umiejętności przydatnych w życiu codziennym - podejmowane działania wpłyną pozytywnie na rozszerzenie zakresu i udoskonalenie umiejętności przydatnych na co dzień ) często - niski status w domu rodzinnym - nabycie umiejętności przygotowywania potraw i wykonywania przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych z drewna spowoduje poprawę statusu osoby z niepełnosprawnościami jako członka rodziny. e) nadmierna zależność od rodziców i opiekunów - rozszerzenie zakresu umiejętności, podwyższenie poziomu ich opanowania wpłynie pozytywnie na usamodzielnienie się beneficjentów poprawę w zakresie zaradności życiowej.

 

Zadanie realizowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

Realizator zadania : Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich. Pomoc Maltańska.

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Grudzień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny